01 3872 767 dentalblazevic@gmail.com
Rudeška cesta 95 (ulaz Siječanjska), 10000, Zagreb

Ljiljana Blažević

dr. dent. med.

Rođena 1961. godine u Zagrebu, diplomirala na Stomatološkom fakultetu 1987. Nakon staža zapošljava se u privatnoj ordinaciji i 1993. godine otvara svoju privatnu praksu. Trajnom edukacijom, primjenom novih tehnologija i materijala, ljubaznošću i iskustvom, cilj joj je pružiti Vam uslugu zbog koje ćete se osjećati zadovoljno i sigurno.

Kristina Blažević

dr. dent. med.

Rođena je 1986. godine u Zagrebu gdje je završila X. gimnaziju Ivan Supek te upisala Stomatološki fakultet kojeg završava 2013. Nakon pripravničkog staža i položenog državnog ispita zapošljava se u ordinaciji 2015. godine.

Tijana Župan

dr. dent. med.

Rođena 1985. u Derventi, BIH. Nakon završene gimnazije u Zagrebu 2004. godine, upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirala u 3. mjesecu 2010. godine. Nakon odrađenog pripravničkog staža u listopadu 2011. polaže stručni ispit na Ministarstvu zdravstva u Zagrebu, te dobiva licencu za samostalni rad. Nakon rada u privatnoj praksi od siječnja 2013. priključuje se našem timu. Dodatno se educira na brojnim kongresima i stručnim tečajevima.

Ivana Kožuh

dentalna asistentica

Rođena je 1990 u Zagrebu. Završila je srednju školu Zdravstvrno učilište, smjer dentalni tehničar. Naknadno je na Učilištu Ambico završila školu za dentalnu asistenticu. U ordinaciji radi od 2015. godine.

Štefica Horvatić

zubni tehničar

Završila zubotehničku školu u Zagrebu. Nakon stažiranja zapošljava se u privatnoj ordinaciji i tako doprinosi našem profesionanom radu svojim stalnim stručnim usavršavanjem i educiranjem te posebno timskim pristupom. Kad je riječ o brizi oko pacijenta, a što rezultira maksimalnom funkcijom, komforom i estetskom privlačnošću, te je ona neizostavan dio našeg tima!